top of page

Mgr. Veronika Brémová

Věnuji se jak individuální, tak skupinové práci s klienty. Při skupinových sezeních pracuji v tandemu s kolegou Janem Kudrym. V rámci své praxe jsem pracovala jako psycholog v mateřské škole, základní škole a dětském domově se školou.

Zaměřuji se na práci s dětmi, dospívajícími a dospělými. Klientům jsem průvodcem, mentorem a pracuji s nimi na seberozvoji a podpoře v osobním, školním či pracovním prostředí.

Portret_Veronika_Bremova.jpg

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na téže katedře realizuji svůj doktorát. Jsem studentkou integrativního výcviku psychoterapie. Absolvovala jsem řadu kurzů, např. kurz krizové intervence, kurzy projektivních technik, kurz trauma a traumatická krize a další.

 

Během studia jsem získala zkušenosti v zařízeních nejen pro děti, ale i pro dospělé (psychiatrické nemocnice, Dětské krizové centrum, pedagogicko-psychologické poradny a základní školy).

Svou práci s klienty pravidelně superviduji.

Témata individuálních sezení s dětmi a dospívajícími:

  • vztahy s vrstevníky

  • sociální dovednosti

  • sebehodnocení

  • sebepojetí

  • emoční obtíže

  • nesnáze v rodině

  • rozvodové situace

  • adaptační obtíže

Vzdělání:

​2018 – doktorské studium v oboru pedagogická psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
2015–2017 navazující magisterské studium v oboru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
2012–2015 bakalářské studium v oboru psychologie, speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Výcviky a odborné kurzy:

2021 – absolvování vzdělávacího programu Hodnocení traumatu u mladších dětí

2021 – absolvování vzdělávacího programu Disharmonický vývoj osobnosti, závislosti, psychotické poruchy v dětství a v dospívání

2020 – absolvování kurzu Trauma a traumatická krize

2019 – absolvování vzdělávacího programu Agrese a agresivita ve škole

2019 – absolvování vzdělávacího kurzu Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů
2019 - psychoterapeutický výcvik – INSTEP
2017 – získání osvědčení Psycholog ve zdravotnictví na FF UK
2014 – absolvování kurzu Základní krizová intervence

2014 – absolvování kurzu Práce s dětskou kresbou

Z důvodu naplněné kapacity nyní nepřijímám nové klienty.

 

Kontakt:

veronika.bremova@seznam.cz

272272590_1308547876326320_2159733893183930186_n.png

Cena individuálního sezení je:

1200 Kč

bottom of page