top of page

Acerca de

IMG_6409.jpg

Individuální sezení

Témata a ceny individuální práce jsou uvedeny u jednotlivých osob.

 

Popis služby

 

Individuální sezení vychází z potřeb klienta. Může se jednat o krátkodobou či dlouhodobější spolupráci. Sezení probíhá v režimu osobního setkávání nebo online.

Podmínky spolupráce

 

V případě zájmu se na nás obraťte telefonicky či emailem. Ozveme se vám telefonicky zpět a domluvíme se společně na termínu úvodního sezení. Pokud si nejste jisti, na koho byste se měli se svým tématem obrátit či jakou formu sezení byste měli na základě svých potřeb zvolit, neváhejte nám napsat email a my se s vámi spojíme, následně se společně domluvíme, jaká forma spolupráce či jaký terapeut by pro vás byl nejvhodnější.

 

Úvodní sezení - věnujeme se na něm zmapování témat, se kterými přicházíte a dochází k uzavření tzv. terapeutického kontraktu. Terapeutický kontrakt slouží k dojednání charakteristik setkávání, domluvení frekvencí sezení, délky sezení, platby a zahrnuje nabídku na straně terapeuta a požadavky a obtíže, se kterými přicházíte. Terapeutický kontrakt se sjednává ústně. Na konci úvodního sezení se na základě uzavřeného kontraktu plánují další sezení.

 

Informace, které jsou na sezení přinášeny, jsou důvěrné. Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí. Ponecháváme si právo na konzultaci průběhu sezení v rámci odborné supervize své práce. Povinná mlčenlivost může být prolomena ve výjimečných případech ze strany soudu anebo v případě povinnosti ohlásit trestný čin podle § 168 trestního zákona.

Základním pracovním prostředkem společné práce je slovo, rozhovor a vyprávění, dále také projektivní a arteterapeutické techniky.

Společně se zavazujeme k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, abyste se 24 hodin před plánovaným sezením omluvili, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiníte, jste povinni uhradit celou částku za smluvené sezení.

 

Kontaktní údaje

 

Mgr. Veronika Brémová (z důvodu naplněné kapacity nyní nepřijímám nové klienty)

veronika.bremova@seznam.cz

Mgr. Jan Kudry, Ph.D.

kudry.jan@seznam.cz

tel.: 604 235 981

Ing. Jakub Sova

jakub.sova@yahoo.com

tel.: 737 235 515

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

anna.frombergerova@gmail.com

bottom of page