top of page

Acerca de

IMG_6409.jpg

Rodinné sezení

Práce s celou rodinou (úzkou, širokou, úplnou, neúplnou).

 

Popis služby

 

Rodinné sezení vychází z potřeb jednotlivých členů rodiny a rodiny jako celku. Rodinná sezení jsou vedena Veronikou Brémovou a Janem Kudrym.

Podmínky spolupráce

 

V případě zájmu se na nás obraťte telefonicky či emailem. Ozveme se vám telefonicky zpět a domluvíme se společně na termínu úvodního rodinného sezení.

 

Úvodní rodinné sezení - věnujeme se na něm zmapování témat, se kterými rodina a jednotliví členové rodiny přichází a dochází k uzavření tzv. terapeutického kontraktu. Terapeutický kontrakt slouží k dojednání charakteristik setkávání, domluvení frekvencí sezení, délky sezení, platby a zahrnuje nabídku na straně terapeuta a požadavky a obtíže, se kterými přicházíte. Terapeutický kontrakt se sjednává ústně. Na konci úvodního sezení se na základě uzavřeného kontraktu plánují další rodinná sezení.

 

Informace, které jsou na sezení přinášeny, jsou důvěrné. Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí. Ponecháváme si právo na konzultaci průběhu sezení v rámci odborné supervize své práce. Povinná mlčenlivost může být prolomena ve výjimečných případech ze strany soudu anebo v případě povinnosti ohlásit trestný čin podle § 168 trestního zákona.

Základním pracovním prostředkem společné práce je slovo, rozhovor a vyprávění, dále také projektivní a arteterapeutické techniky. V rámci rodinných sezení se pracuje i s rodinnou dynamikou.

Společně se zavazujeme k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, abyste se 24 hodin před plánovaným sezením omluvili, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiníte, jste povinni uhradit celou částku za smluvené sezení.

 

Kontaktní údaje

 

Mgr. Veronika Brémová

veronika.bremova@seznam.cz

tel.: 721 677 378

Mgr. Jan Kudry, Ph.D.

kudry.jan@seznam.cz

tel.: 604 235 981

 

Cena

1 200 Kč

bottom of page