top of page

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

Jsem psycholožka, poskytuji psychologické konzultace a poradenství především v následujících oblastech:

 • Individuální psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé    

 • Konzultace k tématům školního vzdělávání, poruch učení, efektivního učení, školního prospěchu, práce se stresem, motivace k učení, volby školy atd.

 • Psychologické poradenství v oblasti problémů ve výchově dětí a efektivní komunikace

 • Poradenství v oblasti výchovy a rizikového chování (šikana, záškoláctví, závislosti, …)

 • Krizová intervence

Frombergerová_edited.jpg

Aktuálně poskytuji tyto služby převážně online. Pro komunikaci využívám platformy jako je Whatsapp, Messenger, GoogleMeet, MSTeams, Skype či pouze telefonní hovor.

 

Výhodami online komunikace je pro mě především:

 

 • Flexibilita (odpadá dojíždění, ke konzultaci Vám stačí trocha klidu a zařízení s internetem)

 • Časová dostupnost (nabízím termíny i mimo běžnou pracovní dobu – rána, večery, víkendy)

 • Místní dostupnost (konzultace nejsou fixovány na Prahu, můžete konzultovat, odkud potřebujete)

 • Cena (vzhledem k nižším nákladům je i cena konzultace příznivější)

Cena za 50 minut konzultace je 800 Kč, za 30 minut 600 Kč.

Vzdělání, praxe a stáže

Úspěšně jsem dokončila doktorské studium Pedagogické a školní psychologie na Katedře psychologie PedF UK. Působila jsem v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy (např. tématům vztahů v kolektivu, šikany, prevence závislostí ad.). Pracovala jsem jako školní psycholožka na základní škole a na víceletém gymnáziu.

Působím na Katedře psychologie PedF UK, školím lektory primární prevence a vedu další odborné kurzy pro pedagogy, lektory i širší veřejnost. Absolvovala jsem řadu výcviků a seminářů. 

​​

 • Ph.D. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • PhDr. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • Mgr. titul v oboru Psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2017)

 • Výcvik v Krizové intervenci (2016)

 • Výcvik v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I a II (2014 a 2016)

 • Výcvik lektorů primární prevence rizikového chování (2014 – 2016)

 • Semináře v oblastech pedagogické a školní psychologie, efektivní komunikace, wellbeingu, práce s dětmi a rizikového chování.

Stáže v organizacích: Dětské krizové centrum, ZŠ Integrál, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Nemocnice na Homolce - klinická psychologie (neurologie), Thomayerova nemocnice - dětská psychiatrie, Středisko výchovné péče a diagnostický ústav, Na Dlouhé mezi, Triangl – centrum pro rodinu, Dys-centrum, dr. Krejčová, Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení závislostí (dospělí).

V případě zájmu o konzultaci či dotazů mě kontaktujte na:

anna.frombergerova@gmail.com

bottom of page