top of page

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

Jsem psycholožka, poskytuji psychologické konzultace a poradenství především v následujících oblastech:

 • Individuální psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé    

 • Konzultace k tématům školního vzdělávání, poruch učení, efektivního učení, školního prospěchu, práce se stresem, motivace k učení, volby školy atd.

 • Psychologické poradenství v oblasti problémů ve výchově dětí a efektivní komunikace

 • Poradenství v oblasti výchovy a rizikového chování (šikana, záškoláctví, závislosti, …)

 • Krizová intervence

DSC06633.jpg

Aktuálně poskytuji tyto služby převážně online. Pro komunikaci využívám platformy jako je Whatsapp, Messenger, GoogleMeet, MSTeams, Skype či pouze telefonní hovor.

 

Výhodami online komunikace je pro mě především:

 

 • Flexibilita (odpadá dojíždění, ke konzultaci Vám stačí trocha klidu a zařízení s internetem)

 • Časová dostupnost (nabízím termíny i mimo běžnou pracovní dobu – rána, večery, víkendy)

 • Místní dostupnost (konzultace nejsou fixovány na Prahu, můžete konzultovat, odkud potřebujete)

 • Cena (vzhledem k nižším nákladům je i cena konzultace příznivější)

Cena za 50 minut konzultace je 1000 Kč

Vzdělání, praxe a stáže

Úspěšně jsem dokončila doktorské studium Pedagogické a školní psychologie na Katedře psychologie PedF UK. Působila jsem v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy (např. tématům vztahů v kolektivu, šikany, prevence závislostí ad.). Pracovala jsem jako školní psycholožka na základní škole a na víceletém gymnáziu.

Působím na Katedře psychologie PedF UK, školím lektory primární prevence a vedu další odborné kurzy pro pedagogy, lektory i širší veřejnost. Absolvovala jsem řadu výcviků a seminářů. 

​​

 • Ph.D. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • PhDr. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • Mgr. titul v oboru Psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2017)

 • Výcvik v Krizové intervenci (2016)

 • Výcvik v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I a II (2014 a 2016)

 • Výcvik lektorů primární prevence rizikového chování (2014 – 2016)

 • Semináře v oblastech pedagogické a školní psychologie, efektivní komunikace, wellbeingu, práce s dětmi a rizikového chování.

Stáže v organizacích: Dětské krizové centrum, ZŠ Integrál, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Nemocnice na Homolce - klinická psychologie (neurologie), Thomayerova nemocnice - dětská psychiatrie, Středisko výchovné péče a diagnostický ústav, Na Dlouhé mezi, Triangl – centrum pro rodinu, Dys-centrum, dr. Krejčová, Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení závislostí (dospělí).

V případě zájmu o konzultaci či dotazů mě kontaktujte na:

anna.frombergerova@gmail.com

bottom of page