top of page

Acerca de

IMG_6409.jpg

Skupinové sezení

Skupiny jsou otevřeny pro děti, dospívající a dospělé.

Terapeutická skupina pro studenty 2. stupně ZŠ

Terapeutická skupina pro středoškoláky

Terapeutická skupina pro vysokoškoláky

Popis služby

 

Skladba skupiny je 5-8 osob podobné věkové kategorie. Práce na skupině vychází z potřeb jednotlivých klientů a z potřeb skupiny. Doba trvání skupiny je 2x50 minut. Skupiny jsou vedeny Veronikou Brémovou a Janem Kudrym.

Podmínky spolupráce

 

V případě zájmu se na nás obraťte telefonicky či emailem. Ozveme se vám telefonicky zpět a domluvíme se společně na dalším postupu. Sdělíme vám, kdy proběhne první skupinové sezení. Pokud si nejste jisti, zda skupinové sezení odpovídá vašim potřebám, neváhejte nám napsat email a my se s vámi spojíme.

 

Úvodní skupina - věnujeme se na ní zmapování témat, se kterými jednotliví členi skupiny přichází. Společně si nastavíme pravidla pro průběh jednotlivých skupin. Dochází také k dojednání charakteristik setkávání, domluvení frekvencí skupinových sezení, délky sezení, platby.

 

Informace, které jsou na skupiny přinášeny, jsou důvěrné. Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí. Ponecháváme si právo na konzultaci průběhu skupin v rámci odborné supervize své práce. Povinná mlčenlivost může být prolomena ve výjimečných případech ze strany soudu anebo v případě povinnosti ohlásit trestný čin podle § 168 trestního zákona.

Základním pracovním prostředkem společné práce je slovo, rozhovor a vyprávění, dále také projektivní a arteterapeutické techniky. V rámci skupinových sezení se pracuje i se skupinovou dynamikou.

Společně se zavazujeme k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané skupinové sezení, je nutné, abyste se 24 hodin před plánovaným sezením omluvili, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiníte, jste povinni uhradit celou částku za smluvené skupinové sezení.

Cena

400 Kč / osoba (50 minut)

 

Kontaktní údaje

 

Mgr. Veronika Brémová

veronika.bremova@seznam.cz

tel.: 721 677 378

Mgr. Jan Kudry, Ph.D.

kudry.jan@seznam.cz

tel.: 604 235 981

Kontakt (group)
bottom of page